Prawo i Administracja


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie działa na podstawie;

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,(Dz. U.z 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r NR 152 poz.1223 z późn.zm.)

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, NR 157 poz. 1240 z pozn zm.)

4. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późń.zm.)

5. Statutu nadanego przez podmiot tworzący-Radę Miejską w Sławkowie.(aktualny statut dostepny jest w zakładce status prawny)

6. Innych przepisów dotyczących SP ZOZ.

Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  23‑01‑2013 12:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Ziętal
email: slawkzoz@konto.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2016 10:11:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive