Finanse


Mienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdujący się na ul. PCK 3, jest użytkownikiem

nieruchomości nr ew.3662/3 o powierzchni; 0,3296 ha, objętej księgą wieczystą

Nr KA1D/00024985/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

Użyczającym nieruchomość jest Gmina Miejska Sławków.


Aktywa trwałe netto na dzień; 30.06.2012r


L.P.

Nazwa Rzeczowego Aktywa Trwałego

Netto Rzeczowego Aktywa Trwałego

1.

Budynek

382 035,54zł

2.

Urządzenia techniczne i maszyny

16 185,50zł

3.

Inne środki trwałe

18 020,90zł

Ogółem

416 241 94zł


Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga
email: slawkzoz@konto.pl tel.:32 2609930
, w dniu:  24‑01‑2013 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Grzebinoga
email: slawkzoz@konto.pl tel.:32 2609930
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2013 14:18:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive