Informacja Ogólna


Piktogram

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Sławkowie

ul.PCK 3

41-260 Sławków

tel centrali: 32 29 31 056

                                                                     UWAGA !!

         ZMIANY ADRESÓW E-MAIL DO KORESPONDENCJI !!!

e-mail do powtórki recept : rejestracja@spzoz-slawkow.pl

e-mail do administracji : biuro@spzoz-slawkow.pl

e-mail do poradni ginekologicznej : ginekologia@spzoz-slawkow.pl

e-mail do rejestracji na szczepienia : szczepienia@spzoz-slawkow.pl

 

NIP: 637-19-43-704 REGON :356277562

*****************************************************************************************************************

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 • pielęgniarki/położnej 
 • lekarską.

w formie telekonsultacji.

  W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Pacjentów !!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 12 sierpnia 2020, wprowadza się standardy organizacyjne teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Teleporady w SPZOZ w Sławkowie odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych.

Potwierdzenie tożsamości Pacjenta odbywa się na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL , data urodzenia.

Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego, możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ. 

Termin teleporady ustala się telefonicznie w dniu teleporady. Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady.

W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta  świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady i musi odbyć się osobiście, okoliczność ta powinna być wcześniej ustalona przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. O miejscu i terminie osobistej wizyty w Przychodni decyduje lekarz w czasie teleporady  (gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, izolatka).

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym

Uzyskanie e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, możliwe jest po zostawieniu spisu niezbędnych leków bądź skierowania, w skrzynce umieszczonej na zewnątrz budynku bądź drogą mailową na adres rejestracja@spzoz-slawkow.pl

Pacjent dzwoni do Przychodni, by uzyskać kod dostępu do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne bądź uzyskuje telefonicznie informacje o możliwości odbioru osobistego skierowania.

Skierowania na badania dodatkowe (laboratoryjne oraz USG) uzyskane w czasie teleporady - odbierane są w Rejestracji w dniu wykonywania badań. Skierowania na inne badania dodatkowe oraz pozostałą dokumentację medyczną, pacjent odbiera w godzinach 12-14 oraz 16-17.30

Wejście główne – odbiór wyników, dokumentacji, skierowań.

Wejście boczne ( od strony Policji)- Z tego wejścia korzystają osoby zgłaszające się do poradni ginekologicznej, okulistyki , punktu pobrań czy rehabilitacji.

Wejście boczne ( od strony osiedla PCK)  – Z tego wejścia korzystają  osoby zgłaszające się do punktu szczepień.Prosimy aby na szczepienie z dzieckiem dodatkowo przychodził tylko jeden z rodziców/opiekun.

 

Numer telefonu do centrali : 32 2931056

 

Z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19, uprzejmie prosimy Wszystkich Pacjentów zgłaszających się do SPZOZ w Sławkowie o stawiennictwo w maseczkach ochronnych.

Prosimy Wszystkich Pacjentów o pozostawianie listów lekowych w skrzynce pocztowej umieszczonej na drzwiach SPZOZ Sławków, ewentualnie kontakt telefoniczny lub mailowy na adres rejestracja@spzoz-slawkow.pl

Wystawienie recepty przez lekarza w terminie do 7 dni od dnia otrzymania listy lekowej.

Informację o recepcie można uzyskać również telefonicznie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna w związku z epidemią koronawirusa.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. PCK 3, 41-260 Sławków.
 2. Na podany adres e-mail: iod@spzoz-slawkow.pl mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe z oświadczenia przetwarzane są w celu ochrony i zachowania zdrowia pracowników i partnerów handlowych podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie SP ZOZ w Sławkowie.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  17‑01‑2013 13:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek , w dniu:  17‑01‑2013 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2023 09:45:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie