KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW


UWAGA !!!

Od dnia 01.04.2019r uruchomiono dodatkowy numer do rejestracji  (+48) 510 135 208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

W dniach:  19.04.2019- piątek  oraz  02.05.2019 pracownia fizjoterapii będzie nie czynna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Lek.spec.ginek. i położ. Urszula Juszczyk-Jamróz w  dniu  19.04.2019r-piątek oraz w dniu 30.04.2019-wtorek  nie przyjmuje.

 W razie konieczności ze świadczeń   medycznych w  tym zakresie skorzystać można w :

 • Szpitalu Specjalistycznym  w Dąbrowie Górniczej ul.Szpitalna13tel. 32 2623275
 • NZOZ Przychodnia lekarska s.c 42-530 Dąbrowa Górn, Strzemieszycka 375 tel.32 262 52 43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!!!

W dniach 29.04.2019r-02.05.2019r lekarze: M.Orzechowska, E.Gierlasińska  oraz

A.Wesołowska –Rogozik nie przyjmują.

Porady lekarskie w w/w okresie udzielane są przez lek.med. Aleksandrę Mura oraz      lek.med. Mieczysława Idecia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!!!

Lek.med. E.Gierlasińska nie przyjmuje w dniach:

23.04.2019r- tj.wtorek

29.04.2019 -06.05.2019r

17.05.2019r - tj. piątek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

Lek.med.Aleksandra Mura  w  dniu 24.04.2019r  nie przyjmuje pacjentów (lekarz wykonuje  tylko badania usg w godz.8-10 ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

lek. med. Agnieszka Wesołowska-Rogozik w dniu 02.05.2019r tj.czwartek nie będzie przyjmować pacjentów.

Od  maja 2019r lek. med. Agnieszka Wesołowska-Rogozik będzie przyjmować tylko w  środy  w godz.od 15.30-18.30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sławkowie, ul. PCK 3;
 2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Sergiusz Kunert e-mail:iod24@agileo.it;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)rejestracji dla realizacji świadczenia,

 b)przygotowania do wizyty, badania, zabiegu,

c) upoważnienia do odbioru badań, dokumentacji medycznej, recept w imieniu osoby, której dane dotyczą

d) upoważnienia do informowania o stanie zdrowia

e) przeprowadzenia badania , diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych, udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.

f) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej

g) raportowania procedur medycznych w celu rozliczenia udzielonych świadczeń z NFZ,

h) rozliczenia usług

i) prowadzenia obowiązkowych czynności statystycznych

j) komunikacji z pacjentem

 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
 2. Dane osobowę będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA PACJENTÓW  SKIEROWANYCH  NA   WYKONANIE  24 GODZINNEGO  BADANIA   CIŚNIENIA  (HOLTER CIŚNIENIOWY)

Po otrzymaniu skierowania na w/w badanie należy udać się do gabinetu zabiegowego w celu ustalenia z pielęgniarką terminu założenia holtera. W ustalonym terminie  zakładania  holtera  pacjent  zgłasza  się do gabinetu  zabiegowego. Prosimy o zabranie ze sobą  4 szt. nowych  baterii AA 15A, LR6 1,5 V(paluszki). Baterie te po wykonanym badaniu zwracane są pacjentowi.

PRZYGOTOWANIE  DO BADANIA

 •  przed założeniem holtera  należy się  wykąpać
 •  najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
 •  przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki
 •  przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

ZACHOWANIE PACJENTA  PODCZAS BADANIA

 • w okresie badania należy przyjmować wszystkie standardowo zażywane leki
 • należy prowadzić normalny tryb życia, można pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności, należy jednak unikać znacznego wysiłku fizycznego
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała z mankietem utrzymywanym na wysokości serca, nie należy wtedy przestać się poruszać i rozmawiać;
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet
 •  mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie , nie należy zdejmować aparatu.
 • urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą a także przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym
 •  w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać
 • pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowuje ważne informacje, które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia tętniczego:
  •  godzina pójścia do łóżka, zaśnięcia, obudzenia, wstania z łóżka
  •  pory posiłków
  •  pora i nazwa przyjmowanych leków
  •  odczuwane dolegliwości
  •  inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze (czas pracy zawodowej, stres, ruch)

 Holter jest zakładany w :

Poniedziałki   w godz. od  10-12

Wtorki  w godz.  od 14.00- 16.00

Czwartki  w godz. od  10-12

Zdejmowanie holtera  odbywa  się w dniu następnym w tych samych godzinach w których nastąpiło założenie.

Za dokonane  zniszczenia,  uszkodzenia  czy   zagubienie aparatu  odpowiada  pacjent     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA  PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ!!!!

Osoby chorujące na cukrzycę (pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Sławkowie) w celu kontroli glikemii, mają możliwość  otrzymania  glukometru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami w gabinecie zabiegowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Od dnia 20.02.2018r  zapraszamy pacjentów w wieku 35, 40,45,50 oraz 55 lat u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia na wykonanie  m.in.pomiarów ciśnienia oraz bezpłatnych  badań cholesterolu, trójglicerydów i glukozy w ramach Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 października 2017r  następuje zmiana  świadczeniodawców sprawujących  nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Najbliższe placówki udzielające takich  świadczeń na terenie  województwa śląskiego to :

1.Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13;

41-300 Dąbrowa Górnicza , tel. 32 764 24 82;  32 621 20 75

 

2. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Małachowskiego 12; 42-500 Będzin  

tel. lekarz: 512 017 672;  tel. lekarz pediatra: 500 057 946;

 tel. pielęgniarka:  512 017 673;  tel.500 059 193

 

3.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary,Pl. Medyków 1;

41-200 Sosnowiec  tel. centrala: 32 368 20 00

 

4.Sosnowiecki Szpital Miejski ul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec tel.32 413 05 20;

tel. 785 515 113; 782 515 114; 782 515 115; 782 515 117; 782 515 118;  782 515 113

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 eRejestracja

W celu zwiększenia dostępności  pacjentów do lekarzy zatrudnionych w SPZOZ,  zapewniono pacjentom  możliwość korzystania z e-rejestracji do poradni stomatologicznej i poradni specjalistycznych. System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Pacjent może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, pacjent musi posiadać aktywne w systemie konto. Wówczas możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u lekarza. Aby utworzyć konto należy zalogować się na stronę http://slawkow.internetowarejestracja.pl/Portal/ oraz dalej postępować zgodnie z instrukcjami.Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 23.04.2019-26.04.2019

19‑04‑2019 13:43:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 15.04.2019-19.04.2019

12‑04‑2019 12:22:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 08.04.2019-12.04.2019

05‑04‑2019 09:33:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 01.04.2019-05.04.2019

29‑03‑2019 15:11:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 25.03.2019-29.03.2019

22‑03‑2019 12:46:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 18.03.2019-22.03.2019

15‑03‑2019 14:22:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 11.03.2019-15.03.2019

08‑03‑2019 13:56:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 04.03.2019-08.03.2019

01‑03‑2019 12:47:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 25.02.2019-01.03.2019

22‑02‑2019 13:53:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 18.02.2019-22.02.2019

15‑02‑2019 12:55:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 186 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 19
Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  06‑11‑2013 09:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Grzebinoga
email: slawkzoz@konto.pl tel.:32 2609930
, w dniu:  06‑11‑2013 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2019 14:31:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie