KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW


Szanowni Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA ( menu po lewej stronie)znajduje się FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI STAŁE  oraz  Nawigator Pacjenta- przewodnik dla pacjentów jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAMY PRZYJĘĆ PACJENTÓW PRZEZ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  NA  DANY TYDZIEŃ   ZNAJDUJĄ SIĘ  U DOŁU STRONY.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci zdrowe do bilansów, szczepień bardzo proszę umawiać na wizyty do Pani dr Małgorzaty Pacula tj. w środy w godz.8-12.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

W  dniach  16 i  23 lipca  lek.med. M.Orzechowska przyjmuje w godz. 8-14.

W dniach 18 i 25 lipca lek.med. M.Orzechowska przyjmuje w godz. 12-18.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

W  dniach  15-26 lipca  lek.med. Paweł Mazur nie  przyjmuje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy o możliwości zapisu na wykonanie uzupełnienia protetycznego. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. z poradnią stomatologiczną SPZOZ w Sławkowie pod numerem 32 2931056

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Standard organizacyjny udzielania  teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 12 sierpnia 2020 z póżn. zm. 

Teleporady w SPZOZ w Sławkowie odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych.

Potwierdzenie tożsamości Pacjenta odbywa się na podstawie danych pacjenta znajdujących się w systemie informatycznym lub po okazaniu dokumentu gdy udzielana świadczenie udzielane jest w formie wideoporady .

Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego, możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ. 

Termin teleporady ustala się nie póżniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu się pacjenta lub w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem. Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza.

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady.

UWAGA !!! sytuacje kiedy świadczenia udzielane są wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem to :

1.Gdy pacjent lub Jego opiekun ustawowy nie wyraża zgody na teleporadę.

2.W przypadku gdy  pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie zdrowia lub zmieniły się objawy.

3.Kiedy  istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.

4.Porada udzielana jest dziecku które  nie ma jeszcze 6 lat.

5.W przypadku pierwszej wizyty u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzyskanie e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, możliwe jest po zostawieniu spisu niezbędnych leków bądź skierowania, w skrzynce umieszczonej na zewnątrz budynku bądź drogą mailową na adres rejestracja@spzoz-slawkow.pl

WAŻNE NALEŻY KORZYSTAĆ Z FORMULARZA ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI STAŁE  KTÓRY DOSTĘPNY JEST W REJESTRACJI  SPZOZ  LUB DO  POBRANIA  ( ZAKŁADKA- DOKUMENTY DO POBRANIA)

Pacjent dzwoni do Przychodni, by uzyskać kod dostępu do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne bądź uzyskuje telefonicznie informacje o możliwości odbioru osobistego skierowania.

Skierowania na badania dodatkowe (laboratoryjne oraz USG) uzyskane w czasie teleporady - odbierane są w Rejestracji w dniu wykonywania badań. Skierowania na inne badania dodatkowe oraz pozostałą dokumentację medyczną, pacjent odbiera w godzinach 12-14 oraz 16-17.30

 Numery telefonu  do centrali telefonicznej 32 2931056     

Z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19, uprzejmie prosimy Wszystkich Pacjentów zgłaszających się do SPZOZ w Sławkowie o stawiennictwo w maseczkach ochronnych.

Prosimy Wszystkich Pacjentów o pozostawianie listów lekowych w skrzynce pocztowej umieszczonej na drzwiach SPZOZ Sławków, ewentualnie kontakt telefoniczny lub mailowy na adres rejestracja@spzoz-slawkow.pl

Wystawienie recepty przez lekarza w terminie do 7 dni od dnia otrzymania listy lekowej.

Informację o recepcie można również uzyskać telefonicznie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z aktualnymi wytycznymi informujemy:

Podstawowa opieka zdrowotna

 1. Celem umówienia wizyty u lekarza, uzyskania teleporady lub e-recepty, prosimy o kontakt telefoniczny
 2. Lekarze POZ udzielając teleporad, mają możliwość wystawienia e-recepty, e-ZLA, zaopatrzenia w wyroby medyczne
 3. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji telefonicznej z lekarzem, możliwa jest wizyta w gabinecie lekarskim, z rozdziałem czasowym pacjentów, na ustaloną wcześniej godzinę
 4. Wizyty domowe odbywają się po zebraniu wywiadu, tylko w przypadkach niezbędnie koniecznych.
 5. Pacjenci z objawami choroby COVID-19 (duszność, temperatura 37-38st C, kaszel) powinni bezpośrednio kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznąw Dąbrowie Górniczej – tel.795 513 569 bądź ze Szpitalem Zakaźnym – wykaz placówek zakaźnych w załączeniu)
 6. Powtórzenie, wypisanie stale przyjmowanych leków możliwe jest drogą telefoniczną, mailową bądź wrzucenie podpisanej listy leków do skrzynki pocztowej umieszczonej na ścianie budynku SPZOZ
 7. Pielęgniarka środowiskowa udziela teleporad. Wizyty domowe zlecone przez lekarza, zawsze poprzedzone są epidemiologicznym wywiadem telefonicznym

Telefon do centrali:32 2931056

e-mail :   rejestracja@spzoz-slawkow.pl

 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnie chirurgiczna, laryngologiczna, ginekologiczna, okulistyczna oraz stomatologiczna czynne są zgodnie z harmonogramem. Lekarze udzielają  porad telefonicznych  (teleporada) oraz przyjmują pacjentów na terenie SPZOZ po telefonicznym uzgodnieniu godziny przyjęcia.

 Szczepienia ochronne

Włącza się teleporadę medyczną na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia. Szczepienie zostanie odroczone,  jeżeli w domu znajduje się osoba z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie, kwarantannowana, poddana izolacji w warunkach domowych. Dzieci z jednym zdrowym opiekunem będą umawiane indywidualnie, na określoną godzinę, tak aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);

Rehabilitacja i badania USG

Pacjenci bez cech infekcji  proszeni są o punktualne zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę.

Medycyna pracy

Lekarz med. pracy przyjmuje zgodnie z harmonogramem, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przyjęcia.

Każda wizyta w gabinecie SPZOZ zostanie poprzedzona pomiarem temperatury ciała, zebranym wywiadem epidemiologicznym oraz pisemną zgoda pacjenta lub opiekuna na wizytę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIOFON 

Punkt doboru aparatów słuchowych czynny w poniedziałki , wtorki w godz.8.00-12.00 oraz środę 11.00-15.00

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informacja dla Pacjentów

Z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19, uprzejmie prosimy Wszystkich Pacjentów o pozostawianie listów lekowych w skrzynce pocztowej umieszczonej na drzwiach SPZOZ Sławków.

Wystawienie recepty przez lekarza w terminie 7 dni od dnia otrzymania listy lekowej.

Informację o recepcie można uzyskać  telefonicznie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po godzinie 18 opiekę sprawują placówki realizujące świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Najbliższe placówki to:


1.Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny 
im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13; 
41-300 Dąbrowa Górnicza , tel. 32 764 24 82;  32 621 20 75


2. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Małachowskiego 12; 42-500 Będzin  
tel. lekarz: 512 017 672;  tel. lekarz pediatra: 500 057 946;
 tel. pielęgniarka:  512 017 673;  tel.500 059 193

3.Sosnowiecki Szpital Miejski ul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec tel.32 413 05 20; 
tel: 510 394 923      510 394 933

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna w związku z epidemią koronawirusa.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. PCK 3, 41-260 Sławków.

 2. Na podany adres e-mail: iod24@agileo.it mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe z oświadczenia przetwarzane są w celu ochrony i zachowania zdrowia pracowników i partnerów handlowych podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie SP ZOZ w Sławkowie.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sławkowie, ul. PCK 3;
 2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Sergiusz Kunert e-mail:iod24@agileo.it;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)rejestracji dla realizacji świadczenia,

 b)przygotowania do wizyty, badania, zabiegu,

c) upoważnienia do odbioru badań, dokumentacji medycznej, recept w imieniu osoby, której dane dotyczą

d) upoważnienia do informowania o stanie zdrowia

e) przeprowadzenia badania , diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych, udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.

f) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej

g) raportowania procedur medycznych w celu rozliczenia udzielonych świadczeń z NFZ,

h) rozliczenia usług

i) prowadzenia obowiązkowych czynności statystycznych

j) komunikacji z pacjentem

 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
 2. Dane osobowę będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA PACJENTÓW  SKIEROWANYCH  NA   WYKONANIE  24 GODZINNEGO  BADANIA   CIŚNIENIA  (HOLTER CIŚNIENIOWY)

Po otrzymaniu skierowania na w/w badanie należy udać się do gabinetu zabiegowego w celu ustalenia z pielęgniarką terminu założenia holtera. W ustalonym terminie  zakładania  holtera  pacjent  zgłasza  się do gabinetu  zabiegowego. Prosimy o zabranie ze sobą  4 szt. nowych  baterii AA 15A, LR6 1,5 V(paluszki). Baterie te po wykonanym badaniu zwracane są pacjentowi.

PRZYGOTOWANIE  DO BADANIA

 •  przed założeniem holtera  należy się  wykąpać
 •  najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
 •  przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki
 •  przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

ZACHOWANIE PACJENTA  PODCZAS BADANIA

 • w okresie badania należy przyjmować wszystkie standardowo zażywane leki
 • należy prowadzić normalny tryb życia, można pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności, należy jednak unikać znacznego wysiłku fizycznego
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała z mankietem utrzymywanym na wysokości serca, nie należy wtedy przestać się poruszać i rozmawiać;
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet
 •  mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie , nie należy zdejmować aparatu.
 • urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą a także przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym
 •  w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać
 • pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowuje ważne informacje, które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia tętniczego:
  •  godzina pójścia do łóżka, zaśnięcia, obudzenia, wstania z łóżka
  •  pory posiłków
  •  pora i nazwa przyjmowanych leków
  •  odczuwane dolegliwości
  •  inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze (czas pracy zawodowej, stres, ruch)

 Holter jest zakładany w :

Poniedziałki   w godz. od  10-12

Wtorki  w godz.  od 14.00- 16.00

Czwartki  w godz. od  10-12

Zdejmowanie holtera  odbywa  się w dniu następnym w tych samych godzinach w których nastąpiło założenie.

Za dokonane  zniszczenia,  uszkodzenia  czy   zagubienie aparatu  odpowiada  pacjent     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA  PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ!!!!

Osoby chorujące na cukrzycę (pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Sławkowie) w celu kontroli glikemii, mają możliwość  otrzymania  glukometru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami w gabinecie zabiegowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Od dnia 20.02.2018r  zapraszamy pacjentów u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia na wykonanie  m.in.pomiarów ciśnienia oraz bezpłatnych  badań cholesterolu, trójglicerydów i glukozy w ramach Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 eRejestracja

W celu zwiększenia dostępności  pacjentów do lekarzy zatrudnionych w SPZOZ,  zapewniono pacjentom  możliwość korzystania z e-rejestracji do poradni stomatologicznej i poradni specjalistycznych. System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Pacjent może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, pacjent musi posiadać aktywne w systemie konto. Wówczas możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u lekarza. Aby utworzyć konto należy zalogować się na stronę http://slawkow.internetowarejestracja.pl/Portal/ oraz dalej postępować zgodnie z instrukcjami.Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram pracy lek.POZ 22-26.07.2024

19‑07‑2024 13:55:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 15-19.07.2024

12‑07‑2024 14:39:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 08-12.07.2024

05‑07‑2024 14:35:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 01.07.2024-05.07.2024

28‑06‑2024 10:17:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 24-28.06.2024

21‑06‑2024 15:03:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ 17.06.2024-21.06.2024

16‑06‑2024 09:47:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 10-14.06.2024

07‑06‑2024 14:57:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 03-07.06.2024

29‑05‑2024 12:58:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 27-31.05.2024

24‑05‑2024 11:30:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lek. POZ 20-24.05.2024

17‑05‑2024 12:25:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 465 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 47
Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  06‑11‑2013 09:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Grzebinoga
email: slawkzoz@konto.pl tel.:32 2609930
, w dniu:  06‑11‑2013 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2024 13:57:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie