KOMUNIKATY DLA PACJENTÓW


Uwaga !!!

Lek. med. Ewa Gierlasińska nie przyjmuje do dnia 02.01.2020r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

Lek. med. Aleksandra Mura w  dniu 18.10.2019r -piątek nie przyjmuje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

Lek. med. Mieczysław Ideć  w  dniu 18.10.2019r -piątek przyjmuje w godz.14.30-18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

Lek. med. Maria Orzechowska nie przyjmuje w dniach:

10.10.2019-11.10.2019r(2 dni)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Lek. spec. ginekologii i położnictwa  Urszula Juszczyk-Jamróz nie przyjmuje w dniu: 11.10.2019r. W razie konieczności, ze świadczeń medycznych w zakresie ginekologii można skorzystać w :

 • Szpitalu Spec. w Dąbrowie Górniczejul.Szpitalna13 tel. 32 2623275
 • NZOZ Poliklinika Dąbrowska ul.Piłsudsikiego 92,tel 32 6390140
 • NZOZ Przychodnia lekarska s.c 42-530 Dąbr.Górn., Strzemieszycka 375 tel. 32 262 52 43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!

Lek. med. Agnieszka Wesołowska – Rogozik przyjmuje od dnia  02.09.2019r. Tygodniowy harmonogram przyjęć dostępny w zakładce poniżej strony.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

W dniu 18.10.2019 tj. piątek  poradnia okulistyczna będzie nieczynna. Pacjenci z wizytą ustaloną na ten dzień, zostaną przyjęci w dniu 16.10.2019r (środa) w godz.15.30-19.30.

W razie konieczności ze świadczeń   medycznych w zakresie okulistyki można skorzystać w :

 • Niepublicznym Specjalistycznym Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "MERKURY" Sp. z o.o. Tel (032)262 36 71
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Od dnia 01.04.2019r uruchomiono dodatkowy numer do rejestracji  (+48) 510 135 208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sławkowie, ul. PCK 3;
 2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Sergiusz Kunert e-mail:iod24@agileo.it;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)rejestracji dla realizacji świadczenia,

 b)przygotowania do wizyty, badania, zabiegu,

c) upoważnienia do odbioru badań, dokumentacji medycznej, recept w imieniu osoby, której dane dotyczą

d) upoważnienia do informowania o stanie zdrowia

e) przeprowadzenia badania , diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych, udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.

f) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej

g) raportowania procedur medycznych w celu rozliczenia udzielonych świadczeń z NFZ,

h) rozliczenia usług

i) prowadzenia obowiązkowych czynności statystycznych

j) komunikacji z pacjentem

 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
 2. Dane osobowę będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA PACJENTÓW  SKIEROWANYCH  NA   WYKONANIE  24 GODZINNEGO  BADANIA   CIŚNIENIA  (HOLTER CIŚNIENIOWY)

Po otrzymaniu skierowania na w/w badanie należy udać się do gabinetu zabiegowego w celu ustalenia z pielęgniarką terminu założenia holtera. W ustalonym terminie  zakładania  holtera  pacjent  zgłasza  się do gabinetu  zabiegowego. Prosimy o zabranie ze sobą  4 szt. nowych  baterii AA 15A, LR6 1,5 V(paluszki). Baterie te po wykonanym badaniu zwracane są pacjentowi.

PRZYGOTOWANIE  DO BADANIA

 •  przed założeniem holtera  należy się  wykąpać
 •  najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
 •  przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki
 •  przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

ZACHOWANIE PACJENTA  PODCZAS BADANIA

 • w okresie badania należy przyjmować wszystkie standardowo zażywane leki
 • należy prowadzić normalny tryb życia, można pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności, należy jednak unikać znacznego wysiłku fizycznego
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała z mankietem utrzymywanym na wysokości serca, nie należy wtedy przestać się poruszać i rozmawiać;
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet
 •  mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie , nie należy zdejmować aparatu.
 • urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą a także przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym
 •  w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać
 • pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka, w którym odnotowuje ważne informacje, które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia tętniczego:
  •  godzina pójścia do łóżka, zaśnięcia, obudzenia, wstania z łóżka
  •  pory posiłków
  •  pora i nazwa przyjmowanych leków
  •  odczuwane dolegliwości
  •  inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze (czas pracy zawodowej, stres, ruch)

 Holter jest zakładany w :

Poniedziałki   w godz. od  10-12

Wtorki  w godz.  od 14.00- 16.00

Czwartki  w godz. od  10-12

Zdejmowanie holtera  odbywa  się w dniu następnym w tych samych godzinach w których nastąpiło założenie.

Za dokonane  zniszczenia,  uszkodzenia  czy   zagubienie aparatu  odpowiada  pacjent     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA  PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ!!!!

Osoby chorujące na cukrzycę (pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Sławkowie) w celu kontroli glikemii, mają możliwość  otrzymania  glukometru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pielęgniarkami w gabinecie zabiegowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Od dnia 20.02.2018r  zapraszamy pacjentów w wieku 35, 40,45,50 oraz 55 lat u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia na wykonanie  m.in.pomiarów ciśnienia oraz bezpłatnych  badań cholesterolu, trójglicerydów i glukozy w ramach Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 października 2017r  następuje zmiana  świadczeniodawców sprawujących  nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Najbliższe placówki udzielające takich  świadczeń na terenie  województwa śląskiego to :

1.Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13;

41-300 Dąbrowa Górnicza , tel. 32 764 24 82;  32 621 20 75

 

2. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Małachowskiego 12; 42-500 Będzin  

tel. lekarz: 512 017 672;  tel. lekarz pediatra: 500 057 946;

 tel. pielęgniarka:  512 017 673;  tel.500 059 193

 

3.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary,Pl. Medyków 1;

41-200 Sosnowiec  tel. centrala: 32 368 20 00

 

4.Sosnowiecki Szpital Miejski ul. Szpitalna 1; 41-219 Sosnowiec tel.32 413 05 20;

tel. 785 515 113; 782 515 114; 782 515 115; 782 515 117; 782 515 118;  782 515 113

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 eRejestracja

W celu zwiększenia dostępności  pacjentów do lekarzy zatrudnionych w SPZOZ,  zapewniono pacjentom  możliwość korzystania z e-rejestracji do poradni stomatologicznej i poradni specjalistycznych. System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Pacjent może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, pacjent musi posiadać aktywne w systemie konto. Wówczas możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u lekarza. Aby utworzyć konto należy zalogować się na stronę http://slawkow.internetowarejestracja.pl/Portal/ oraz dalej postępować zgodnie z instrukcjami.Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 14.10.2019-18.10.2019

10‑10‑2019 11:23:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 07.10.2019-11.10.2019

03‑10‑2019 09:48:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 30.09.2019-04.10.2019

27‑09‑2019 13:47:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 23.09.2019-27.09.2019

19‑09‑2019 14:02:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 16.09.2019-20.09.2019

13‑09‑2019 14:11:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 09.09.2019-13.09.2019

05‑09‑2019 14:51:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 02.09.2019-06.09.2019

30‑08‑2019 14:30:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 28.08.2019-30.08.2019

28‑08‑2019 13:50:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 19.08.2019-23.08.2019

08‑08‑2019 10:41:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Harmonogram pracy lekarzy POZ od 12.08.2019-16.08.2019

08‑08‑2019 10:31:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 210 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  06‑11‑2013 09:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Grzebinoga
email: slawkzoz@konto.pl tel.:32 2609930
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2019 16:18:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive